När är belysningen tänd?

Gatubelysningen är aktiverad mellan den 5 augusti och den 30 april. Under den här perioden styrs gatubelysningens tändning och släckning huvudsakligen av solens ned- och uppgång.

När är belysningen tänd vinterperioden?

Gatubelysningen är aktiv från 5 augusti till och med 30 april. Under den här perioden styrs belysningens tändning och släckning huvudsakligen av solens ned- och uppgång.

Undantag från styrningen med ljusrelä (under vinterperioden)
Energibesparing och undantag under vinterperioden

  • Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks 2/3 av belysningen i tätorterna stegvis ner, så kallad fasnedkoppling. Av den tredjedel som fortfarande är igång eftersträvar vi att ha minst en ljuspunkt tänd i varje korsning och i övrigt ska ungefär var tredje lampa lysa.
  • Belysningen på landsbygden sker nattsläckning mellan klockan kl 23.00 och 06.00
  • För belysningen i centrala Skellefteå sker varken fasnedkoppling eller nattsläckning.

När är belysningen tänd sommarperioden?

Gatubelysningen är inaktiv från 1 maj till och med 4 augusti. Under denna period är all belysning i kommunen normalt släckt.

Regler för tändtider

Läs reglerna för gatubelysningens tändtider i sin helhet (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2019-05-16