Belysning på landsbygden

Utanför detaljplanerat område finns inga skyldigheter att hålla vägbelysning men fullmäktige har beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas belysning även utanför detaljplanerat område.

Under 2020 ska nya regler för vägbelysning utanför detaljplanerat område tas fram. Skellefteå kommun vill bygga upp en rättvis belysningsstruktur i byarna som också fungerar över tid. Därför vill Samhällsbyggnadsnämnden veta vad berörda i ett urval av  byar tycker och har valt att ta in dem tidigt i processen.

De diskussionsunderlag som skickades ut under vecka 6 till ett tiotal av kommunens byar har ännu inte diskuterats politiskt. De togs fram av belysningsverksamheten  på uppdrag av nämnden för att ha något konkret att utgå ifrån när belysningen för respektive by skulle diskuteras.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer inte att ta några beslut om belysning i dessa byar under sammanträdet den 2 mars som det stod i utskicken. Istället kommer nämnden att använda mötet till att diskutera belysningen utifrån de synpunkter som kommit in från de berörda i byarna.

För att få in så många synpunkter som möjligt förlängs svarstiden för synpunkter på diskussionsunderlagen till 29 februari.

Inkomna synpunkter på diskussionsunderlagen införlivas i arbetet med att ta fram nya regler för vägbelysning utanför detaljplanerat område.

Översyn av belysningsanläggningar utanför detaljplanerat område

Vi ser löpande över skicket på belysningsanläggningarna på landsbygden. Befintliga anläggningar måste följa gällande säkerhetsföreskrifter för el och hållfasthet.

Anläggningar som visar sig ha allvarliga brister i elsäkerheten tvingas vi släcka ner, eftersom kommunen som ägare enligt lag är skyldig att göra anläggningen elsäker.

För att kunna återställa belysningen utmed vägsträckan är nyanläggning nödvändig, vilket kräver politiska beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-02-18