Enskilda vägar och vägföreningar

De enskilda vägarna är den största delen av Sveriges alla gator och vägar. Det finns cirka 28 000 mil enskilda vägar i landet. Skellefteå kommun sköter driften och underhållet för ungefär 95 mil av dessa vägar.

Väghållaren ansvarar

Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Det är väghållaren som ansvarar för att sköta om vägen.

Väghållare för en enskild väg med statsbidrag här i Skellefteå kommun är vanligtvis kommunen.  Anledningen till detta  är ett fullmäktigebeslut från mitten på 70-talet där kommunen tog på sig att sköta enskilda vägar om vissa villkor var uppfyllda. Därför har de flesta valt att anlita kommunen. I landet i övrigt sköter oftast vägföreningar de enskilda vägarna själva.

Väghållare för en enskild väg utan statsbidrag organisationer som exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Statsbidrag eller inte?

En del enskilda vägar får statsbidrag till drift och underhåll. Många enskilda vägar utan statsbidrag är skogsbilvägar som inte är öppna för allmän trafik men det finns även vägar utan statsbidrag som är öppna för allmän trafik.

Varför statsbidrag?

Tanken med statsbidraget är bland annat att det ska underlätta för boende i glesbygd, underlätta för vägtransporter, ge allmänheten tillgång till rekreation- och fritidsområden, beakta trafiksäkerhet och ta tillvara på miljöintressen.

Ansöka om statsbidrag

Ansökan om statligt bidrag för underhåll och drift till en enskild väg görs hos Trafikverket. Läs mer på Trafikverkets webbplats (extern webbplats, nytt fönster)

Kommunalt bidrag

Drift- och underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar som inte är berättigade till statsbidrag

Många enskilda vägar är inte berättigade till statsbidrag. För några av de enskilda utfartsvägarna som inte kan få statsbidrag finns det möjlighet att söka bidrag hos kommunen.

Kommunen kan ta över drift

I Skellefteå kommun har fullmäktige beslutat att kommunen kan ta över drift för en statsbidragsberättigad enskild väg.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14