Gräva i offentlig mark

Om du behöver gräva i offentlig mark för att till exempel lägga ner kabelanläggningar, måste du ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Du måste också lämna in en trafikanordningsplan. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när du vill gräva i offentlig mark.

Anvisningar för att gräva i offentlig mark

Sökanden ska följa de villkor som står i ”Anvisningar för grävning i offentlig mark”. Sök på "grävtillstånd" på samlingssidan för dokument och blanketter.

Ansökan

  • Ansökan ska vara hos kommunen senast tre veckor innan grävning
  • Ansökningsblankett hittar du på samlingssidan för dokument och blanketter. Sök på "grävtillstånd".
  • Bifoga en planritning eller skiss, där det framgår var du vill gräva.
  • Oavsett vem som skickar in ansökan är det ägaren av anläggningen som får grävtillståndet.

Kostnad

Kommunen tar inte betalt för grävtillståndet, inte heller hyra för ledningarna i offentlig mark.

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska lämnas in

En trafikanordningsplan krävs för vägarbeten men också för arbeten som inkräktar på gatumark och trafik. Exempel på arbeten som inkräktar på gatumark är takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar.

Senast två veckor före planerad grävning ska en trafikanordningsplan lämnas in till kommunen.  En ifyllnadsbar trafikanordningsplan hittar på samlingssidan för dokument och blanketter.

Ägarens ansvar vid grävarbeten

  • Omedelbart efter utfört arbete ska arbetsområdet återställas till samma skick som innan.
  • Ägaren av anläggningen har ansvar för de eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetena.
  • Hela det framtida ansvaret för anläggningen ligger på ägaren.
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-20
Sida

Användning av järnsand

Innan järnsand används i en anläggning ska användaren göra en bedömning om den aktuella användningen innebär en föroreningsrisk för mark, ytvatten ell...

Läs mer
Sida

Använda offentlig mark

Offentlig mark är till för alla. För att använda den till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillst...

Läs mer