Trafiksäkerhet

Ett samhälle ska ha bra förutsättningar för säker trafik. Här kan du bland annat läsa om hur du kan bidra till att hålla gatorna i din närmiljö trafiksäkra.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14
Sida

Blomlådor för tryggare gator

Syftet med att tillåta blomlådor på lokalgator är att ge boende vid gatan en möjlighet att medverka till en lugnare trafikmiljö på deras gata. Blomlåd...

Läs mer
Sida

Häckar och buskage

Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga...

Läs mer