Blomlådor för tryggare gator

Syftet med att tillåta blomlådor på lokalgator är att ge boende vid gatan en möjlighet att medverka till en lugnare trafikmiljö på deras gata. Blomlådor får ställas ut efter godkänt tillstånd från Samhällsbyggnad.

Riktlinjer och ansökan

Ansökningar ska lämnas in till kommunen senast 31 maj. Blomlådorna får vara utplacerade under tiden 25 maj – 30 september, under förutsättning att tillstånd beviljats.

Läs riktlinjerna för blomlådor på lokalgator innan du ansöker.

Riktlinjer för blomlådor på lokalgator (pdf, nytt fönster)

Blankett för ansökan om blomlådor på lokalgata (pdf, nytt fönster)

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. Att bygga fysiska trafikmiljöer som innebär låga hastigheter är det långsiktiga målet. I ett kort perspektiv kan även andra åtgärder vara aktuella till exempel genom en översyn av hastigheten eller punktinsatser på olycksdrabbade platser. I arbetet med trafiksäkerhet prioriteras områden kring skolor och olycksdrabbade platser högre än andra platser, med detta ska inte tolkas som att någon måste skadas innan vi gör en åtgärd.

Vad du kan göra för trafiksäkerheten på din gata

En del åtgärder kan du som privatperson också göra för att uppnå en trygg och säker trafikmiljö på din gata, exempelvis är det viktigt att samverka grannar emellan. Ett första steg kan vara att samtala och föra ett resonemang med de boende längs gatan. Alla bilförare har en trafikutbildning vilket gör att det ställs högre krav på dem än på de oskyddade trafikanterna. Som bilförare ska du köra ansvarsfullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar och vara ett gott föredöme för andra trafikanter. I ett bostadsområde måste du alltid vara uppmärksam på att ett barn kan komma springande ut i gatan.     

Blomlådor en trygghetsåtgärd

Blomlådor efterfrågas oftast på mindre gator som lokalgator/villagator, där det sällan sker olyckor mellan fotgängare och motorfordon. Eftersom att olyckor är ovanliga på lokalgator och att fordonsflödena vanligtvis är låga är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Många föräldrar och andra upplever sin bostadsgata som otrygg, och därför kan blomlådor tillåtas på vissa gator. Att ställa ut blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge signaler till bilister att sänka hastigheten. Det är viktigt att blomlådorna placeras så att hastigheten sänks, samtidigt som gatan ska vara framkomlig för bland annat drift- och underhållsfordon. Blomlådorna är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.  

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14