Vatten och avlopp

Bevattningsförbud på ett antal orter i Skellefteå kommun

Den höga värmen och långvariga torkan har gjort att de lokala vattenverken på ett antal orter pressas väldigt hårt och inte kan möta den höga vattenförbrukningen. För att kunna säkerställa behovet av vatten inne i bostäderna utfärdas bevattningsförbud på följande orter: Lövånger, Burträsk, Tjärn (Burträsk), Lappvattnet (Burträsk), Bodbysund, Byske, Fällfors och Åbyn (Byske).

Läs mer
Vädervarningar

Eldningsförbud

På grund av den stora brandrisk som råder har Räddningstjänsten beslutat om eldningsförbud i hela Skellefteå kommun. Förbudet gäller från 20180717 och tills vidare.

Läs mer

Trafik och resor

Gator, cykelvägar och parkeringar är några exempel på infrastruktur som får samhället att fungera. Skellefteå kommun ansvarar för driften och utvecklingen av många av dessa i vår kommun.