Vatten och avlopp

Vattenavstängning Bureå

Vattnet kommer vara avstängt på måndag 28 september från klockan 07.00 på Södra Ågatan samt Jägargatan 1-17 i Bureå på grund av en vattenläcka. En vattenbil kommer finnas på plats vid Ingo-macken på Jägargatan 1. Information kommer även lämnas i brevlådorna till de hushåll som blir utan vatten. Arbetet beräknas pågå hela dagen.

Läs mer
Vatten och avlopp

Missfärgat vatten i Södra Bergsbyn

Det förekommer missfärgat vatten i Södra Bergsbyn. En vattentank finns därför uppställd norr om adress Södra Bergsbyn 131, vid pumpstationen.

Läs mer

Avstängning Lejonströmsbron

Avstängning Lejonströmsbron pga broreparation. Bron är avstängd från 24 september klockan 14:00 tills att broreparationen är klar. Dock senast 28 september klockan 16.00.

Läs mer
kollektivtrafik

Resor och transporter

Att resa och att transportera gods behöver fungera smidigt och även vara hållbart för att samhället ska fungera på lång sikt.

Hållbart resande är konkreta handlingar. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektivt reser du hållbart.

Näringslivet konkurrerar på en allt större marknad, vilket ställer krav på ett hållbart godstransportsystem. Företagen ska kunna kombinera järnväg, sjöfart och vägnät på ett effektivt sätt.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-09