Behandling för barn som upplevt våld

Centrum mot Våld erbjuder individuell krisbearbetning till barn och unga från 3 år upp till 20 år som upplevt våld i sina familjer.

Vart tionde barn i Sverige har någon gång upplevt våld, psykiskt eller fysiskt, från en förälder till en annan. Att uppleva våld kan innebära mer än att se på. Det kan även vara att höra och förstå att våld pågår, exempelvis genom att avläsa det på stämningar och registrera konsekvenser i form av skador eller känslouttryck.

Centrum mot Våld erbjuder barnsamtal för barn/ungdomar som bevittnat/upplevt våld i sina familjer.  Vanligtvis så träffas man mellan sju och tio gånger för samtal.

Målsättningen med samtalen är:

  • att prata om upplevelser av våld, hot om våld och bråk i hemmet
  • att få uttrycka sina känslor och tankar kring våldet
  • att förstå att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar eller använder våld
  • att förstå varför man reagerar som man gör när någon förälder använder våld och kontroll mot övriga familjemedlemmar


Vill du veta mer om vilken hjälp du kan få?

Ring Kvinnofrid 020-61 60 60 eller kundtjänst 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07