Välkommen till Tuböleskolan

Tuböleskolan ligger i hjärtat av bostadsområdet Anderstorp. Området, som ligger på södra sidan älven, är nästan bilfritt och har många cykelvägar och grönytor. Anderstorp är en plats att vara stolt över och på Tuböleskolan behandlas alla med respekt och känner sig trygga. Vi vill att alla elever och personal ska känna arbetsglädje och utvecklas efter sina förmågor.

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08
Nyhet

Skolstart

2018-08-20 Skolan börjar tisdag den 21 Augusti kl 8.30
Alla samlas utanför ingången till Dungens fritidshem. Vanlig skoldag. Mat serveras och skolskjutsar går so...

Läs mer