Undvik markeringar i text

Markeringar i text, alltså fet stil, kursiveringar, ”citattecken” och understruken text, kan störa flytet i läsningen om de inte används på rätt sätt. Använd bara kursiv stil för att markera enstaka ord, inte hela stycken eller en hel text. Använd fet stil för att markera särskilt viktiga ord, men gör det mycket sparsamt.

Undvik understruken text helt: det kan läsaren missta för en länk.

Skriv så här

Skriv inte så här

De maskiner som vi använder vid snöröjning kan orsaka skador på bland annat staket, postlådor och häckar. Om en skada inträffar tar du som fastighetsägare genast kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst.

Tänk på att vi inte ersätter skador på felplacerade postlådor.

De maskiner som används vid snöröjning kan orsaka skador på bland annat staket, postlådor och häckar. Om en ”skada” inträffar tar fastighetsägare genast kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst.

Tänk på att vi inte ersätter skador på felplacerade postlådor.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24