Interiörbild från moröbackeskolans sporthall

Anläggningar och idrottshallar

Det finns till exempel 47 små och stora idrottshallar, 15 kommunala idrottsplatser och 200 föreningsägda idrottsplatser, åtta badhus, tio skidbackar med lift, sex ishallar, tre tempererade utebad och tre föreningsdrivna ridhus.

Anläggningarna ligger spridda över hela kommunen. Badhus och idrottsplatser finns i så gott som varenda serviceort. Du ska ha ett bra basutbud inom bekvämt reseavstånd, oavsett var i kommunen du bor.


Moröbackeskolans sporthall, fotograf Jonas Westling

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2021-02-10