Priser Byske badhus

Priser bad
Vuxna Barn/studerande*
Entré
40 kr
7 - 17 år 25 kr
0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
12 kort 400 kr 250 kr
3 mån kort 500 kr 325 kr
6 mån kort 750 kr 450 kr
Årskort 1100 kr 650 kr
Familjeårskort 1250kr ( 1 vuxen + 1-2 barn)
tillägg 200 kr/extra barn
Familjeårskort 2100 kr (2 vuxna + 2 barn)
tillägg 200 kr/extra barn
Priser vattenträning inklusive bad
Vuxen Barn/studerande*
Entré 70 kr 60 kr
12 kort 700 kr 600 kr
3 månader 800 kr 700 kr
6 månader 1200 1050 kr
12 månader 1800 kr 1575 kr
Priser gym och landträning
(Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Studerande*
Entré Badhusets öppettider 60 kr 50 kr
12 kort 600 kr 500 kr
3 månaders kort 950 kr 750 kr
6 månaders kort 1500 kr 1100 kr
12 månader kort 2600 kr 1900 kr
Pris Allkort (Gör allt under badhusets öppettider)
6 månader 2500 kr 1800 kr
12 månaders kort
3800 kr
2700 kr
OBS! 13 år -14 + medföljande vuxen betalar avgift enl. prislista

Priser Gym 05-23 och Landträning

Vid 05-23 träning tillkommer köp av tagg,  engångskostnad 150 kr
3 månader 1050 kr 850 kr
6 månader 1700 kr 1300 kr
12 månader 3000 kr 2300kr


Pris Allkort(Gör allt gym 05-23)


6 månader 2700 kr 2000 kr
12 månader 4200 kr 3100 kr


*mot uppvisande av giltigt CSN-kort

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-01-10