_MG_8859.jpg

Avgifter bibliotek

På den här sidan kan du läsa vad det kostar ifall du råkat tappa bort en bok eller ifall du missat att lämna tillbaka boken till biblioteket för sent.

Övertid
Media Avgift 2016
per volym och dag (gäller även fjärrlån och musik-CD)  2 kronor
snabblån, per volym och dag  5 kronor
video/DVD per volym och dag  5 kronor
maxavgift per låntagare och återlämningstillfälle  300 kronor

Övertidsavgifter tas inte ut för barnböcker, inte heller av barn under 18 år.

Ersättning av media som kommit bort eller skadats
Media Lägsta avgift
vuxenbok och ljudbok för vuxna 300 kronor
barnbok och ljudbok för barn 110 kronor
musik-CD 200 kronor
DVD 500 kronor
tidskrifter 50 kronor
Dyrt eller nytt material Inköpspris

Om bokens faktiska värde är högre, gäller det högre priset.
Vid ersättning ska även uppkommen övertidsavgift betalas.

Fjärrlån
Media Avgift 2016
artikel beställd inom Sverige 50 kronor
artikel beställd från utlandet 50 kronor
fjärrlån inom Sverige per volym 0 kronor
fjärrlån utom Sverige per volym 150 kronor
mikrokort från SVAR per volym 15 kronor
återsändning av mikrokort per sändning 40 kronor

Avgifter för förnyat lånekort, kopiering fax mm
Lånekort/kopiering/fax mm Avgift 2016
förnyat lånekort 20 kronor
kopior/utskrifter per sida 2 kronor
5 sidor ur referensmaterial är gratis -
Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-06-09