bibliotek

Barnens bokbuss

Barnens bokbuss ger biblioteksservice till barn och personal i glesbygdens skolor och förskolor. Bussen är specialinredd för att passa barnens behov, men innehåller också media som kan användas av skolans och barnomsorgens personal. Även allmänheten är välkommen att låna barn- och ungdomslitteratur.

I Skellefteå finns en speciell bokbuss för barn på landsbygden. Bussen besöker skolor, förskolor och dagbarnvårdare var fjärde vecka.

Är du hemma med barn eller vill låna till dina barnbarn är du välkommen att låna barn- och ungdomslitteratur på bokbussen.

Om du vill veta när bussen kommer till din hållplats kan klicka på "Turlistor" till höger.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07
Nyhet

Berättarvandringar 2020

2020-06-16 Upplev nya sidor av Skellefteå i sommar! Sommarens berättarvandringar visar upp dolda sidor av platserna som omger oss. Varje söndag under sommaren fi...

Läs mer