bibliotek

Barnens bokbuss

Barnens bokbuss ger biblioteksservice till barn och personal i glesbygdens skolor och förskolor. Bussen är specialinredd för att passa barnens behov, men innehåller också media som kan användas av skolans och barnomsorgens personal. Även allmänheten är välkommen att låna barn- och ungdomslitteratur.

I Skellefteå finns en speciell bokbuss för barn på landsbygden. Bussen besöker skolor, förskolor och dagbarnvårdare var fjärde vecka.

Är du hemma med barn eller vill låna till dina barnbarn är du välkommen att låna barn- och ungdomslitteratur på bokbussen.

Om du vill veta när bussen kommer till din hållplats kan klicka på "Turlistor" till höger.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07