Priser Campusbiblioteket

Fjärrlån och artiklar

Studerande

Kopior från andra bibliotek: 30 kr per artikel*
Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 60 kr per lån 

Personal på Campus Skellefteå

Kopior från andra bibliotek: 55 kr per artikel*
Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 150 kr per lån
      
* En artikel avser 1-20 sidor. Artikel med fler än 20 sidor har dubbla priset.   

Material som inte är möjligt att fjärrlåna

Biblioteket kan i vissa fall ombesörja inköp av material som inte går att fjärrlåna. Pris enligt faktura.

Förseningsavgift och ersättning för förlorat material

Kurslitteratur (lånetid 14 dagar) samt iPads (lånetid 3 dagar) som återlämnas för sent: 50 kr per bok/iPad. Förseningsavgift kan du betala med kort på biblioteket. Du kan också betala på webben via Mina Sidor.

Ersättningsbelopp

Rapporter: 300 kr
Svenska böcker: 750 kr
Utländska böcker: 1500 kr
Teknisk utrustning: anskaffningsvärde
Fjärrlån: enligt faktura

Priserna gäller material som återlämnas i skadat skick eller inte återlämnas alls.
Om materialets faktiska pris är högre än ovan angivet, betalas det faktiska priset.
Betalning för förlorat material sker alltid med den faktura som skickas hem till dig.

Hanteringsavgift

Hanteringsavgift: 100 kr per faktura
Hanteringsavgift betalas för allt fakturerat material. Om materialet återlämnas efter att faktura skickats ut, betalas enbart hanteringsavgiften.  

Ersättningsmöjligheter

Låntagaren kan köpa ett ersättningsexemplar efter samråd med bibliotekspersonalen.

Biblioteket fakturerar enligt prislistan. I detta fall tillkommer en hanteringsavgift .

Övrigt

Kopior: Biblioteket säljer kopieringskort enligt aktuell prislista.
Förlust av nyckel till skåp (innebär byte av lås): ca 1650 kr
Diverse kontorsmaterial: kontakta biblioteket för information om sortiment och priser

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24