Jörns bibliotek

 • Produktion- och utvecklingsstöd för konstnärer

  2020-05-20

  Kulturnämnden stöttar konstnärer under Coronapandemin.
  Det extra produktions- och utvecklingsstödet ska gå till lokalt anknutna yrkesverksamma konstnärer inom konstens alla former.
  Bidraget är på max 25 000 kr per individ.

  Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: