Att bilda en förening

Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste dock givetvis följa samhällets lagar och regler. Det finns även en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet. Här kan du lära dig mer om det.

Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

I kommunens föreningsregister finns ungefär 840 föreningar. Vill du anmäla en ny förening till föreningsregistret så gör du det i Interbook GO.  

Det här kan du läsa om:

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-06-11