Fågekskådare med tubkikare-Anna Wenngren-2.jpg

Fågelskådning

Skellefteå kommun har en rad olika naturmiljöer vid kusten som ger ett rikt fågelliv. Av Sveriges ca 450 olika fågelarter ses mer än 200 arter regelbundet inom kommunen, varav 150-talet arter har sina häckningsplatser här. Några av länets förnämsta och mest kända fågellokaler återfinns här i Skellefteå kommun.

Våren - bästa tiden på året

Vårens tidiga morgnar är den tid på året som erbjuder flest möjligheter att uppleva det rika fågellivet och få chans att se tusentals fåglar vid samma tillfälle. Ankomsten av storspov, tofsvipa och tranor är för många ett starkt förknippat vårtecken.

Tiotusentals sträckande tättingar, som bo- och bergfinkar och de flesta av Sveriges rovfågelarter, kan ses från Bjuröklubb i månadsskiftet april-maj. Under samma tid kan man även se tusentals gäss, tranor och sångsvanar som rastar i Ostträskets naturreservat.

Från Grundskatan kan man under maj månad uppleva sträckande sjöfågel i fyrsiffrigt antal. Stora mängder sjöfågel och vadare rastar också i Ursvikenfjärden under samma tid. Spektakulära spel som orrspel på myrar och tjäderspel i gammelskogen är sådant som hör våren till. De färgglada brushanarnas kamp om honornas gunst kan skådas i mitten av maj, t.ex. i Ostträskets naturreservat.

Sommaren - tid för fågelsång

Senare på vår och försommar är det de häckande fåglarna man ser och hör. Gråhakedoppingen med sitt skärande läte har ett av sina starkaste fästen i Skellefteå. Jordugglan ses jaga sork över ängsmarken på sommarkvällen. Storlommens ödesmättade sång över lugna sjöar om kvällen förflyttar en i tanken långt bort från dagens civilisation.

Hösten-fortfarande många spännande upplevelser

Från mitten av augusti till början av oktober flyttar fåglarna återigen söderut för övervintring i varmare trakter. Fastän antalet fåglar man normalt ser en höstdag är färre än om våren så erbjuder lokaler i kustbandet som Bjuröklubb och Grundskatan givande stunder med sträckande änder, vadare och måsfåglar.

Efter höstens södergående flyttfågelsträck finns nu endast stannfåglarna kvar i kommunen. Antalet arter uppgår då till ett 50-tal. Inte desto mindre finns fortfarande många spännande fågelupplevelser att uppleva. För vem kan undgå att fascineras av strömstarens dykande efter insekter i forsens öppna isvak eller glädjas när lavskrikan deltar som gäst vid fikat en vårvinter i gammelskogen?

 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-06-18
Sida

Fågelskådning vid Danielsten, Bureå

Vid Danielsten, havsbadet i Bureå, kan man göra mer än att bada. Här finns nämligen en plattform för fågelskådning som är anpassad för rullstol.

Sida

Fågelskådning i Ostvik

Vid Ostviks strandängar finns ett trevligt utflyktsmål för den som vill ägna såg åt fågelskådning. Här hittar du nämligen en plattform för fågelskådni...