Fiskevårdsområden

Stora delar av de sjöar och vattendrag som finns inom Skellefteå kommun förvaltas av olika fiskevårdsområdesföreningar. Här kan du hitta information om var och hur du kan fiska inom dessa olika fiskevårdsområden (FVO).

Inom Skellefteå kommun finns 30 fiskevårdsområden som erbjuder ett brett fiskeutbud. Här finns fiskevatten för alla typer av fiske, allt från lax- och havsöringsfiske i våra älvar till gösfiske i sjöar. 

Kontakta respektive FVO, Kultur- och fritid Skellefteå eller Skellefteå Turistcenter för mer information om våra fiskevatten och fiskevårdsområden. Du kan även klicka dig vidare till genom länkarna till höger för mer information om fiskevårdsområden inom Skellefteå kommun.

Länk till karta över Skellefteå kommun

Fiska inplanterad fisk i Östra Vitbergstjärn

Cykel- och fiskecenter i Skellefteå erbjuder ett stadsnära fiske efter inplanterad regnbåge i Östra Vitbergstjärn. Kontakta Cykel- och fiskecenter för mer information och fiskekort.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-06-18
Sida

Allemansrätten

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

Läs mer