Fiske i Skellefteälven

Flottledsåterställningen i Bureälven

Med start 2015 har flottledsåterställning påbörjats i Bureälven i syfte att förbättra för livet i vattnet. Åtgärderna ska återskapa olika livsmiljöer i vattnet som förstördes i samband med flottningen.
- Vi tror att fisket i Bureälven kan få betydelse för älvdalen om vi tillsammans (kommunen, boende, fiskrättsägare och verksamhetsutövare längs älven) arbetar för detta. Men mycket jobb återstår, bland annat ytterligare flottledsåterställning.


Fortsatta återställningsarbeten

Redan efter första återställningssäsongen 2015 har det setts öring leka på de nya lekområdena som skapats i Bureälven vid Strömsholm. Återställningen skapar inte enbart bättre förutsättningar för fisken och insekterna i älven utan även bättre förutsättningar för rekreation genom att fler fiskeplatser skapas.

Återställning i Bureälven är påbörjad och är ett långsiktig arbete. Det finns behov av att åtgärda många typer av påverkan bland annat rensningar och hinder innan Bureälvens vattenmiljöer uppfyller de krav som ställs idag, att vattnet ska nå så kallad God Status.

Fakta om återställningarna 2015-2016

2015 restaurerades totalt 515 meter strömsträckor i Strömsholm med fokus på lekområden för havsvandrande öring. Under 2016 restaurerades två kilometer strömsträckor i de övre delarna av Bureälven med fokus på stationära harrbestånd.

Klicka här för att följa oss på Facebook

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-18