Fiskebestämmelser

Utanför fyra av de fem kustmynnande älvarna inom kommunen finns fredningsområden som ska skydda lax och öring mot fiske. Utanför Skellefteälven finns istället ett terminalfiskeområde som är till för att gynna fisket efter dessa arter. Beskrivning på regler för de olika områdena finns i Havs och Vattenmyndighetens författningssamling FIFS 2004:36.

Havs och Vattnemyndigheten (HaV) är den myndighet i Sverige som fastställer bestämmelser som gäller fiske. Utöver HaVs bestämmelser kan även lokala regler gälla som fiskerättsägarna har instiftat.

Inom fredningsområden/restriktionsgränser utanför kommunens laxälvar (Åby-, Byske-, Kåge-, Skellefte- och Bure älvar) gäller särskilda regler för fiske med handredskap, rörliga redskap och fasta redskap. Mer om dessa regler kan du läsa på länkarna nedan. Utanför övriga kustmynnande vattendrag inom kommunen gäller totalt fiskeförbud från och med den 1 september till och med den 31 december inom 200 m från mynningen.

Skellefteå kommun tar ej ansvar för eventuella felaktigheter. Vid rättstillämpning av fiskerilagstiftningen gäller HaVs tryckta utgåva.

Länk till bestämmelser för Åbyälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Byskeälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Kågeälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Bureälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Skellefteälvens terminalfiskeområde

Förbud mot fiske inom 3-meters djupkurvan

Längs kusten inom Skellefteå kommun råder förbud mot fiske med nät inom 3-meters djupkurvan under vissa tider på året.

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december, dock får fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober fiske bedrivas med nät med mindre maskstorlek än 37 millimeter.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Vad är fasta redskap, rörliga redskap och handredskap?

I fiskerilagstiftningen nämns några olika typer av redskap. För vissa redskap krävs tillstånd och för andra redskap är användandet mer fritt. På länken nedan kan du läsa mer om hur de olika redskapen definieras.

Länk till "Vad är fasta redskap, rörliga redskap och handredskap?"

Hur ska redskapen märkas

Vid fiske med rörliga och fasta redskap ska redskapen märkas. På länken nedan kan du läsa mer om hur du fritidsfiskare ska märka ut dina redskap.

Länk till "Hur märker jag mina redskap?"

Fiskeregler i sjöar och vattendrag

Många sjöar och vattendrag i Skellefteå kommun ingår i fiskevårdsområden. I dessa vatten har fiskerättsägaren möjlighet att tillämpa begränsningar i fisket utöver HaVs bestämmelser (fifs 2004:37). Inom Skellefteå kommun ingår huvuddelen av sjöar och vattendrag i något fiskevårdsområde.  Kontakta respektive fiskevårdsområde för information om deras regler och fiskekort.

Om vattnet ej ingår i ett fiskevårdsområde så måste du få fiskerättsägarens tillåtelse innan du fiskar. Även då måste du följa Havs och Vattenmyndighetens regler.

Fisket i Skellefteälven

I Skellefteälven från mynningen i havet till dammen i Mobacken gäller Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter.

Lax: Tillåtet att fiska året runt. Minimimått 50 cm.
Öring: Fredad från 1 september - 14 oktober. Minimimått 50 cm. Max en öring med fettfena per fiskare och dygn. Ingen begränsning per dygn för odlad öring (saknar fettfena).
Harr: Fredad från 15 april - 31 maj. Minimimått 35 cm.

Utöver dessa regler kan fiskerättsägare och fiskevårdsområden sätta ytterligare begränsningar. På denna sträcka finns ett fiskevårdsområde vilket är Lejonströms fiskevårdsområde.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07