Naturen i Skellefteå

Naturen är en fantastisk resurs och tillgänglig för alla. På de här sidorna får du läsa mer om vår vackra natur.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-22
Sida

Berg och geologi

Grunden för Skellefteå lades på havets botten för närmare 2000 miljoner år sedan. Då bildades nämligen huvuddelen av den berggrund som idag är den lan...

Läs mer
Sida

Hav, kust och skärgård

Skellefteå är en kustkommun! Kustlinjen från Juvikklubben i söder till Grubbholmen i norr är grovt mätt över 40 mil lång. Därutöver finns 190 namngivn...

Läs mer