hav kust o skärgård 3.jpg

Sjöar och vattendrag

Vatten… finns det något mer lockande? En sjö, vars blå färg är en reflektion av den omgivande himlen, får oss att snabbt byta vårt stressade yttre, mot ett harmoniskt inre. Få kommuner kan erbjuda fler tillfällen till att sitta ner vid vatten för att njuta av sann livskvalitet än Skellefteå. I Skellefteå finns nämligen 1 500 sjöar och närmare 1 000 namngivna vattendrag. Störst är Stora Bygdeträsket med sina 30 km2 och ett respektingivande djup på cirka 50 meter.

Livet i vattnet är helt beroende av solljus, ju mer ljus desto mer mat till sjöns invånare. En grund och flikig sjö har ofta en högre produktion än en djup och ”grytformad”, och man bör därför rikta in sig på den förra för att med framgång få kontakt med gammelgäddan och storabborren. En del av sjöns näring förs sedan nedströms till rinnande vatten, där fallande växtdelar ökar på näringsinnehåll för de insekter som utgör bas för prickiga öringar och segelförsedda harrar.

Mer information om sjöar och vattendrag hittar du här. Nedan finns mer intressanta sidor om sjöar och vattendrag i Skellefteå kommun.

Vill du veta hur våra sjöar och vattendrag mår?

 

 • Aktiviteter vid sjöar och vattendrag

  Läs mer om Aktiviteter vid sjöar och vattendrag

 • Forsar och fall

  Vattnets virvlar kring strömmens stenar, forsens mäktiga ljud, det okända under ytan och det oändliga i att vattnet aldrig tar slut fascinerar, lockar ja t.o.m. trollbinder. Det strömmande vattnet har alltid attraherat människor och är också livsviktiga miljöer för en mängd växter och djur.

  Läs mer om Forsar och fall

 • Fågelskådning

  Skellefteå kommuns långa kustremsa med varierande naturmiljöer bidrar till ett rikt fågelliv med mer än 200 arter.

  Läs mer om Fågelskådning

 • Långfärdsskridsko

  Att åka ut på spegelblank naturis en vacker vinterdag är en fantastisk naturupplevelse. Med över 1500 sjöar och en lång kuststräcka erbjuder Skellefteå utmärkta möjligheter att uppleva den frihet, rytm och speciella närhet till naturen som bara långfärdsskridskoåkning kan ge.

  Läs mer om Långfärdsskridsko

 • Spår efter människan vid sjöar och vattendrag

  Vattnet har alltid dragit till sig både djur och människor. Längs vattendrag och sjöstränder har man t.ex. den största chansen att hitta forntida boplatser. Om badstranden har inslag av brända benbitar, små kvartsstenar som verkar bearbetade eller kanske spruckna stenar kan det vara spår av människor som bott här och gjort upp sin eld för flera tusen år sedan.

  Läs mer om Spår efter människan vid sjöar och vattendrag

 • Vanliga arter

  Den stora variationen av olika vattenmiljöer gör det möjligt för ett stort antal fiskarter att leva här. Totalt sett finns över 30 olika fiskarter naturligt på kusten och i sötvatten. Ytterligare tre arter samt ett par hybrider utplanteras årligen i sportfiske-vatten. I kommunen finns cirka 14 arter som kan räknas som vanliga sportfiskar. Det stora utbudet av vatten och olika fiskarter gör att det över hela året är högsäsong för någon typ av fiske på någon plats i kommunen.

  Läs mer om Vanliga arter

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-22