Vandring i skog och mark-Peter Lundström.jpg

Skogen i Skellefteå

Skellefteå kommun är den skogrikaste kommunen i Västerbotten med knappt 500 000 hektar produktiv skogsmark! Detta rymmer sevärdheter som bland annat urgamla naturskogar, jätteträd, den tätortnära gammelskogen på Vitberget, många forn- och kulturlämningar samt en unik skogstyp efter havsstränderna som bildas av den pågående landhöjningen.

Före 1800-talet var en stor del av skogarna i Skellefteå relativt lite påverkade av människan men kring byar och vattendrag efter kusten hade dåtidens avverkningar satt tydliga spår.  Skogarna användes främst till betesmark och människan brände en del skog för att förbättra betet och för odling. Avverkningar förekom i mindre skala för att få ved, virke och till tjärbränning. I de inre delarna av Skellefteå fanns det kvar naturskogar som var opåverkade av människan och därför innehöll bland annat urgamla, grova träd och många döda träd vilket medförde en rik biologisk mångfald. Sådan opåverkad naturskog finns i dag endast kvar i enstaka små rester på mager mark exempelvis i Vitbergens naturreservat utanför Kalvträsk.

Mer information om skog och mark hittar du här eller på länkarna nedan. 

 • Naturskog – små orörda pärlor i dagens brukade skogar

  Nästan all skogsmark i Skellefteå kommun är så kraftigt påverkad av skogsbruk att naturskogens karaktär gått förlorad. Tallar kan bli över 700 år gamla men avverkas idag när de är ca 100 år gamla. Men det finns ännu kvar några rester naturskog, och ett besök i någon av dessa biologiska oaser ger oss en glimt av hur en stor del av Norrlands skogar såg ut för bara 100 år sedan.

  Läs mer om Naturskog – små orörda pärlor i dagens brukade skogar

 • Spår av människan i skogen

  Skogen har inte varit intressant som råvara för industrin i mer än ungefär 200 år. Men den utnyttjades långt innan dess. Man tänker oftast inte på det, men skogen är sedan länge ett kulturlandskap.

  Läs mer om Spår av människan i skogen

 • Svampplockning

  Skellefteås skogar erbjuder en mängd olika skogstyper. Därmed finns chansen att hitta ett stort utbud av läckra matsvampar under sensommaren och vackra höstdagar.

  Läs mer om Svampplockning

 • Växter

  Visste du att i Skellefteås närhet finns det bäckraviner som sommartid är bevuxna med en manshög djungel av ormbunkar och högörter? Eller att vi har kärlväxter som är sällsynta i hela landet? Här presenteras några av de praktfulla kärlväxter som växer i Skellefteås skogar. De flesta är fridlysta och får inte plockas men det är ändå lagligt att meja ned dem med skogsmaskiner…

  Läs mer om Växter

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-22