Utgrävning.jpg

Spår av människan

Forntiden är lång och har delats in i olika perioder. Stenåldern (10 000–1 800 f Kr), bronsåldern (1 800–500 f Kr) och järnåldern (500 f Kr–1050 e Kr). Sedan kommer medeltiden som sträcker sig fram till de första årtiondena på 1500-talet. Därefter har vi historisk tid.

Mer information om spår av människan hittar du här eller genom att klicka på länkarna nedan.

 • Fiskelägen

  Fiske, jakt och insamlande har varit människans viktigaste näringar. Under alla tider har man sökt sig till de bästa fångst- och fiskeplatserna. I takt med att befolkningen växte ökade behovet av torkad och insaltad fisk. Strömmingsfisket var viktigt. Varje försommar reste drängar och pigor från kustbyarna ut till fiskeplatserna och de stugor som uppförts på fiskelägena i närheten. På hösten återvände de med insaltad strömming och surströmming som packats i tunnor och kaggar.

  Läs mer om Fiskelägen

 • Fornlämningar

  I Norrland har det funnits människor allt sedan inlandsisen drog sig tillbaka för snart 10 000 år sedan. Under denna obegripligt långa tid har människorna avsatt spår – efter liv och arbete, handel och kult. Det är dessa spår vi brukar kalla fornlämningar.

  Läs mer om Fornlämningar

 • Odlingslandskap

  Det odlingslandskap du ser i dag är resultatet av århundraden av strävsamt arbete. En nyodling inleddes med att skogen fälldes och marken brändes. Stubbar bröts upp, sten röjdes bort och jorden bearbetades med spade, årder eller plog. Den brutna marken användes främst till åker. Fram till sekelskiftet 1900 bestod jordbruksmarken av åker, betesmark och slåtterängar.

  Läs mer om Odlingslandskap

 • Sjöfart och fyrar

  Länge låg vår kust mörk om natten – de första fyrarna uppfördes vid mitten av 1800-talet. Seglade man inte på öppet hav var det brukligt att ankra upp i en skyddad vik för natten. Vid goda naturhamnar uppstod fiskelägen och spåren finns kvar på många ställen, som ute på Vånören söder om Burvik. Där kan du se husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen. Dessa rösen höll uppe träställningar där man torkade sina nät efter fisket.

  Läs mer om Sjöfart och fyrar

 • Träindustriepoken

  Skogen var länge något som bara fanns där. Den användes vid jakt, till husbyggen och ved. Under 1570-talet anlades den första vattendrivna sågkvarnen – en kombinerad såg och kvarn – i Skelleftetrakten. Länge var tjäran den stora exportvaran från skogen. Mängder av tjärdalar påminner om en tid när röken från tjärframställningen låg tät över bygden.

  Läs mer om Träindustriepoken

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-22