Copy-Kamsåfallet är en del av Byskeälvens flodfåra, innan senaste istiden-Anna Lindfors-2.jpg

Forsar och fall

Vattnets virvlar kring strömmens stenar, forsens mäktiga ljud, det okända under ytan och det oändliga i att vattnet aldrig tar slut fascinerar, lockar ja t.o.m. trollbinder. Det strömmande vattnet har alltid attraherat människor och är också livsviktiga miljöer för en mängd växter och djur.

Inom Skellefteå kommun finns från norr till söder fem större kustmynnande älvar: Åby-, Byske-, Kåge-, Skellefte- och Bure älv. Därutöver finns nästan 1 000 namngivna  åar och bäckar. Av dessa är det endast Skellefte älv som helt reglerats för elkraftsproduktion och därmed förlorat sina forsar och fall.

Åby-, Byske- och Kågeälv har alla livskraftiga bestånd av bl.a. lax och havsöring. Dessa arter kräver forsens miljöer för sin fortplantning och ska ha möjlighet att simma från hav och upp i älvarna och dess biflöden.

De strömmande vattnen utgör också livsviktiga miljöer för flera mossor, ett stort antal arter av dag- bäck- och nattsländor, fiskarter som stensimpa, nejonöga och harr men även för flodpärlmussla, strömstare och utter.

Historiskt har älvarna utgjort viktiga platser för människors överlevnad i form av rinnande vatten året runt, möjlighet till att finna vilt och framförallt som utmärkta fiskeplatser. Under större vattenfall som Finnforsfallet i Skellefte älv eller Fällforsen i Byske älv var det stora mängder lax som lockade till fiskafänge. I slutet av 1700-talet påbörjades flottningen av timmer längs älvarna som sedan pågick till slutet av 1960-talet. Under 1900-talet började utbyggnaden av vattenkraften som fortfarande förser oss med elström.

Idag är sportfisket efter främst lax, öring och harr något som lockar människor ut till älvarna. Framförallt fisket efter lax och havsöring anses ur svenskt perspektiv vara av mycket hög kvalité.

Snösmältningen i inlandet ger normalt kommunens oreglerade älvar sin största vattenföring. Den s.k. vårfloden kommer vanligtvis igång i början av maj och bjuder ofta på spektakulära skådespel med väldiga vattenmassor i snabb rörelse. Ta gärna en tur till Fällforsen i Byske älv. Fällforsen är inte bara imponerande med sin storlek och fallhöjd utan också enkel att komma nära längs båda stränderna och gångbron över fallet. Andra vattenfall i kommunen som också är värda ett besök är Storfallet i Kåge älv, Lindalmström i Klintforsån, Kamsåfallet i Kamsån och Karsbäcksfallet i Karsbäcken.


 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Bureälven

  Upplev älven som fängslar omgivningen med sina två ansikten: Den klassiskt norrländska skogsälven forsande genom oländig myrmark och barrskog i väster som möter slättlandets pärlband av sjöar i öster.

  Läs mer om Bureälven

 • Byskeälven - en levande laxälv

  Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger farväl, genom att kasta sig ut i Bottenviken med kraft från de sista forsarna i Byske samhälle.

  Läs mer om Byskeälven - en levande laxälv

 • Byskeälvens dalgång

  Den del av Byskeälvens dalgång som ligger inom Skellefteå kommun sträcker sig nio mil från Byske vid kusten och upp till Kåtaselet nära gränsen mot Norrbotten. Byskeälven är en av de största oreglerade skogsälvarna i Sverige. Älven har i alla tider varit en inkörsport till inlandet och lappmarken.

  Läs mer om Byskeälvens dalgång

 • Bäckar

  Fallande, forsande, porlande eller lugnt flytande är småbäckarna fantastiska källor till liv. Och liv finns här gott om för i Skellefteå kommun finns över 1 200 registrerade vattendrag. De flesta av dessa är också av den storleken att vi i vardagligt tal kallar dem för ”småbäckar”.

  Läs mer om Bäckar

 • Fällfors, kraftstation, laxfiske och flottningslämningar

  En fors kan vara både en tillgång och ett hinder, som Fällforsen i Byskeälven. Människan har använt Fällforsen på olika vis. Först nyttjades den för sitt goda laxfiske, sedan som en smått besvärlig transportled för timmerflottningen och energikälla till ett kraftverk. Idag är Fällforsen en av kommunens mest intressanta platser där man får uppleva lax, kulturhistoria och naturkraft i en spektakulär miljö.

  Läs mer om Fällfors, kraftstation, laxfiske och flottningslämningar

 • Kamsåfallet

  Tidsmaskiner finns inte än, men vi kan komma rätt nära. Följ med oss till den plats där inlandsisens smältande massor drog fram i form av en mäktig isälv, som ursinnigt skar sig fram genom landskapet.

  Läs mer om Kamsåfallet

 • Kågeälven – med en palett av möjligheter

  Kågeälvens källflöden börjar sitt porlande liv norr om Jörn. Vattnet hinner dock passera den vackra sjön Stavaträsket innan den antar namnet Kågeälven. Från Stavaträsket sträcker älvens vatten ut sig på en knappt 6 mil lång färd innan den når Kågefjärden och havet.

  Läs mer om Kågeälven – med en palett av möjligheter

 • Lindalmström: sågar och kvarnar

  Vid Lindalmström låg som mest sju kvarnar som drevs av vattenkraft. I anslutning till kvarnarna fanns också sågverk och vadmalsstampar. Allt är inte försvunnet – en kvarn och ett sågverk har bevarats.

  Läs mer om Lindalmström: sågar och kvarnar

 • Strömsholms herrgård

  Här och var i landskapet sticker det upp små utropstecken – som en herrgård till exempel. Vacker tänker du när du ser den, och så åker du vidare. Men den blir också intressant om du frågar dig varför den står där. Strömsholms herrgård är ett sådant utropstecken! Här får du veta historien bakom den.

  Läs mer om Strömsholms herrgård

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07