Båtar i hamnen på Gåsören. Nya fyren och lotshuset i bakgrunden. FotoThomas Hedman.jpg

Sjöfart och fyrar

Länge låg vår kust mörk om natten – de första fyrarna uppfördes vid mitten av 1800-talet. Seglade man inte på öppet hav var det brukligt att ankra upp i en skyddad vik för natten. Vid goda naturhamnar uppstod fiskelägen och spåren finns kvar på många ställen, som ute på Vånören söder om Burvik. Där kan du se husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen. Dessa rösen höll uppe träställningar där man torkade sina nät efter fisket.

Trots förrädiska grund ansågs det säkrare att färdas närmast kusten än på öppna havet. För att få hjälp med navigering i okända vatten kunde man leja någon som kände närområdet, en så kallad känd man. Uppdraget kunde ge en slant men misslyckades lotsen, och förde fartyget på grund, kunde han straffas med döden.
 
Med tiden blev lotsväsendet en statlig angelägenhet och i takt med att sjöfarten ökade längs Norrlandskusten byggdes lotsväsendet ut. Vid till exempel Bjuröklubb, Bureå, Gåsören och Pite-Rönnskär inrättades lotsplatser. Där fanns även bemannade fyrar och den på Pite-Rönnskär är med sina 37 meter landets tredje högsta fyr. Besöker du den så missa inte att gå de 149 trappstegen upp till toppen! Fyrarna på Pite-Rönnskär och Gåsören är numera tända under sommarhalvåret.

 • Alderholmens varvsplats

  Under 1800-talet blev Alderholmen ett centrum för Skelleftebygdens varvsindustri. Bland annat byggdes här barkskeppet Antoinette, som hann trafikera världens alla hav innan hon sänktes av en tysk ubåt 1916.

  Läs mer om Alderholmens varvsplats

 • Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

  Angränsande mot hav i tre vädersträck erbjuder Västerbottens östligaste fastland såväl vackra vyer som speciell natur och intressant historia. Få platser längs Norrlandskusten har så många lämningar efter fiske och säljakt som Bjuröklubb. Dateringar visar att de är från omkring 500-talet fram till 1800-talet. De fiskestugor och kapell man passerar på väg ut till Bjuröklubbs spets, Klubben, är från senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. På 1800-talet blev också Bjuröklubb lots- och fyrplats. Lotsplatsen drevs 1821-1967, fyren byggdes 1859 med bostad för fyrmästaren. 1976 bildades Bjuröklubbs naturreservat.

  Läs mer om Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

 • Farleder, sjökort

  Utanför kusten och in till kommunens hamnar går det yrkesfarleder som är uppmärkta med skyltar och utmärkta i sjökort. Yrkesfarlederna används av den kommersiella trafiken när de ska besöka områdets hamnar, exempelvis hamnarna i Kåge och Skelleftehamn. Dessutom finns det en mängd skyltade ”leder” och så kallade enslinjer uppsatta av andra och som saknas på sjökort.

  Läs mer om Farleder, sjökort

 • Furuögrund - Byskes hamn

  Sågverket på Furuögrund lades ned på 1920-talet, som så många andra sågverk. Men till skillnad från de andra sågverkssamhällena försvann inte Furuögrund. Det kunde leva vidare tack vare hamnen. Där började man istället skeppa ut massabalar från fabriken i Ytterstfors. Idag är Furuögrund en attraktiv ort sommartid, både för fritidshusägare och båtfolk, men här finns även åretruntbofasta.

  Läs mer om Furuögrund - Byskes hamn

 • Gåsörens fyr- och lotsplats

  Ön Gåsören utanför Skelleftehamn har väglett sjöfarande med sin fyr sedan 1881. Dagens fyr är automatiserad och kräver ingen fyrvaktare, som förr. Gåsören var också lotsplats från 1904 till 1968.

  Läs mer om Gåsörens fyr- och lotsplats

 • Kallviken - gammal hamnplats och marknadsplats

  Förr i tiden, när alla transporter skedde på havet, var goda naturhamnar viktiga. Kallviken utanför Lövånger var en sådan naturhamn. Där låg Lövångers- och Burträskböndernas utskeppningshamn från 1600-talet fram till 1965. Tidigare hade havsviken sträckt sig ända in till Lövånger, men den inre delen, Avafjärden, är uppgrundad. Vid 1800-talets hamn i Kallviken finns ännu några magasin bevarade.

  Läs mer om Kallviken - gammal hamnplats och marknadsplats

 • Kåge repslageri

  Om du sett en ovanligt långsmal byggnad skymta då du passerat Kåge på E4, har du förmodligen sett Kåge repslageri. Huset är 110 meter långt! Repslageriet är från 1800-talet och än idag är den långa repslagarbanan fullt användbar.

  Läs mer om Kåge repslageri

 • Pite-Rönnskär, kapell och fyrplats

  Strax söder om gränsen till Norrbotten ligger Pite-Rönnskär. Öns sydligaste spets heter Kyrkudden och avslöjar att det finns ett kapell på platsen. Det hörde till fiskeläget som byggts vid en naturhamn. På toppen av ön reser sig Pite-Rönnskärs kännetecken – Sveriges högsta järnfyr, ritad av Nils Gustaf von Heidenstam!

  Läs mer om Pite-Rönnskär, kapell och fyrplats

 • Renholmen

  Platser som en gång i tiden varit centrala och sjudit av liv, kan idag ligga lite vid sidan av och bara andas semesteridyll. Renholmen är en sådan plats. I början av 1900-talet var Renholmen ett av Europas största och modernaste sågverk. Det var sågverket som skapade Renholmen.

  Läs mer om Renholmen

 • Skötgrönnan – naturreservat med historia

  Skötgrönnan är en mycket särpräglad ö som ligger drygt 2 km från närmaste kustområde vid Skallön söder om Bureå. Ön är knappt en kilometer lång och hälften så bred.

  Läs mer om Skötgrönnan – naturreservat med historia

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07