Bada i Falkträsket

Vid badet i Falkträskets badplats finns en badbrygga som är tillgänglighetsanpassad för rullstol och personer med nedsatt syn.

Falkträsket är en insjö som ligger några kilometer sydväst om centralorten i Skellefteå. Badplatsen är mycket populär under sommarens varma dagar då hela området kan vara fullt med badande människor.

Badbryggan är en stabil flytbrygga med ett stadigt räcke att hålla i på den vänstra sidan. Det finns även en grillring på området som är upphöjd så att personer i rullstol kan sitta runt grillringen.

I anslutning till parkeringen finns en tillgänglighetsanpassad vattentoalett samt fyra vattentoaletter.
Toaletterna hålls öppna under badsäsongen.

Under sommarlovet finns det en kioskservering.

Karta över badplatsen

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-11-27