Fågelskådning i Ostvik

Vid Ostviks strandängar finns ett trevligt utflyktsmål för den som vill ägna såg åt fågelskådning. Här hittar du nämligen en plattform för fågelskådning anpassad för rullstol.

Fågelplattformen är stor och rymmer många människor samtidigt. Utsikten från plattformen är över de vidsträckta strandängarna som röjdes upp i ett stort projekt några år sedan. Strandängarna erbjuder även betesmarker för boskap från närliggande lantbruk.

Den som besöker platsen kan få se vanliga fågelarter som trana och tofsvipa, men det händer även att ovanligare arter stannar till för ett besök.
 
Parkering finns i anslutning till fågelplattformen. Det finns ingen toalett i området.

Karta över fågelplattfomen ,Frostkåge, Ostvik

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-11-27
Sida

Tillgängligt friluftsliv

På den här sidan hittar du ett antal friluftsområden i Skellefteå kommun som är anpassade för personer med någon typ av funktionsnedsättning. Scrollar...

Läs mer