Fiska vid Mobacken, Skellefteälven

I Centrala Skellefteå erbjuds bra fiske både från land och i båt. Vid Mobacken på Skellefteälvens norra sida finns en fiskebrygga som är anpassad för rullstol.

Fiskebryggan vid Mobacken erbjuder möjlighet att fiska på en plats där det stundtals passerar lax och öring i rikliga mängder. I området förekommer även harr, gädda och abborre.

Bryggan har räcken på tre sidor och rymmer flera rullstolar samtidigt. En sektion av räcket är lägre i höjd för att underlätta fiske från rullstol. Bryggan står på pålar med framkanten en bit över älven så att det är lätt att kasta ut med spö.

Fiskebryggan ligger längs den populära strandpromenaden längs Skellefteälven. Det finns ett vindskydd i anslutning till fiskebryggan och platsen kan nås med bil. Däremot saknas toalett i området.

Karta över fiskebryggan

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-11-27