Utflykt till Sidtjärn, Boliden

Populära Sidtjärn ligger i centrala Boliden och erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Runt hela Sidtjärn finns en hårdgjord gångbana och i anslutning till denna finns två vindskydd.

Att ta en promenad runt Sidtjärn blir en sträcka på ungefär en kilometer. Det är plan mark förutom en backe där det kan behövas hjälp om man använder rullstol.

För synskadade går det att orientera sig med hjälp av kanten mellan gångbanan och gräsmattan.
I Sidtjärnen planteras det årligen ut ädelfisk. Fisket är gratis och lättillgängligt, på en del ställen går det att fiska med kastspö direkt från gångvägen.

Det finns två vindskydd med grillring placerade på vardera kortsidan av Sidtjärn. Här finns även möjlighet att tillaga medhavd lunch vid eldstäderna. 

Toalett saknas i området.

Karta över Boliden och Sidtjärn

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-11-27