Vindskydd mot toppen av Vitberget

På väg upp mot toppen av Vitberget finns en trevlig och lättillgänglig plats för utflykter. Här hittar du ett trevligt vindskydd med grillring som är anpassat till rullstolsanvändare.

Platsen ligger i början på bilparkeringen till Vitbergsstugan. Ytan mellan parkeringen och vindskyddet är hårdgjord för att underlätta att ta sig fram på, men det krävs en del armstyrka eller medhjälpare för att ta sig med rullstol från parkeringen  till vindskyddet eftersom den sista backen är lite brant.

Delar av sittplatserna i vindskyddet går att vika upp och avståndet till eldstaden är anpassat för personer i rullstol.

Från vindskyddet är det viss utsikt över Skellefteå. 

Närmaste toalett ligger vid starten av Vitbergets elljusspår 500 m norr om vindskyddet.

OBS!

Efter ett "Skellefteåförslag" kommer vindskyddet flyttas. Under våren /sommaren 2020 kommer detta vindskydd att flyttas till platsen där Vitbergsstugan låg. Bättre utsikt över staden är ett av argumenten för flytten.

 

Karta över vindskyddet

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-11-27
Sida

Tillgängligt friluftsliv

På den här sidan hittar du ett antal friluftsområden i Skellefteå kommun som är anpassade för personer med någon typ av funktionsnedsättning. Scrollar...

Läs mer