Vitbergsbacken - vindskydd

Vindskydd mot toppen av Vitberget

På väg upp mot toppen av Vitberget finns en trevlig och lättillgänglig plats för utflykter. Här hittar du ett trevligt vindskydd med grillring som är anpassat till rullstolsanvändare.

Platsen ligger i början på bilparkeringen till Vitbergsstugan. Ytan mellan parkeringen och vindskyddet är hårdgjord för att underlätta att ta sig fram på, men det krävs en del armstyrka eller medhjälpare för att ta sig med rullstol från parkeringen  till vindskyddet eftersom den sista backen är lite brant.

Delar av sittplatserna i vindskyddet går att vika upp och avståndet till eldstaden är anpassat för personer i rullstol.

Från vindskyddet är det viss utsikt över Skellefteå. 

Det finns inga toaletter i närheten.

Karta över vindskyddet

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-06-18
Sida

Tillgängligt friluftsliv

På den här sidan hittar du ett antal friluftsområden i Skellefteå kommun som är anpassade för personer med någon typ av funktionsnedsättning. Scrollar...

Läs mer