Kultur

Att uppleva. Att upptäcka. Kultur skapar möjligheter att ta del av något nytt eller få upp ögonen för något man tidigare inte lagt märke till. Kulturen i Skellefteå hålls levande och erbjuder en härlig bredd och höjd, här ger vi kulturen plats.

Evenemang

Delad blick på Nordanå

MAN och elever från utbildningen Konst NU tar över "Väggen" på Nordanå några veckor framöver.
- Vad händer om vi som betraktare tolkar ett verk utifrå...

Läs mer