Kultur för barn och unga

Skellefteå kommun arbetar för att barn och ungdomar ska få tillgång till ett rikt, kvalitativt och tillgängligt kulturutbud både i skolan och på fritiden. De ska ha möjlighet att ta del av så många olika kulturyttringar som möjligt för att själva kunna välja vad de vill ägna sig åt på sin fritid.

Kulturen genomsyrar och berör hela vårt liv. Vi omges ständigt av bild, musik, ord, drama, dans och präglas av det vi upplever. Barn och ungdom behöver kunskap om och verktyg för att möta sin omvärld och detta strävar vi efter att ge dem genom att erbjuda:

  • teaterföreställningar och möjlighet att själva spela teater.
  • dansföreställningar och möjlighet att själva dansa.
  • musikföreställningar och möjlighet att själva utöva musik och sång.
  • konst/hantverk/slöjdutställningar och möjlighet att själva skapa.
  • filmvisningar och möjlighet att själva skapa film.
  • litteratur via biblioteken och möjlighet att själva skriva.

Det är också viktigt att genom samarbeten skapa mötesplatser för kulturintresserade både för att ta del av kulturupplevelser och att själv visa upp det man gör.

Kulturnämndens verksamhet utgår även från FN:s barnkonvention artikel 31 (extern webbplats, nytt fönster) om barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-06-11