Fristadsförfattare i Skellefteå kommun

Sedan början av 1990-talet har städer runt om i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet.
Som fristad erbjuder staden ett stipendium, boende och stöd till en författare som är i behov av att komma i säkerhet.