konst

Kulturpedagogiskt centrum

Kulturpedagogiskt centrum är samlingsnamnet för Kultur Skellefteås pedagogiska verksamhet.

Vårt uppdrag som kulturpedagoger är att vara en resurs för Skellefteå kommun, arbeta med barn och unga mellan 0 – 21 år samt erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom bild, media och drama.

Kulturpedagogiskt centrum 

Vi vill i vårt arbete verka för att

  • barn och unga utvecklar sin nyfikenhet, fantasi och sitt självständiga kritiska tänkande
  • barn och unga får möjlighet att uttrycka sig med estetiska verktyg
  • barn och unga utvecklas tillsammans med andra i en skapande process
  • barn och unga garanteras en demokratisk delaktighet i samhälle och kulturliv.
  • vuxna människor får förståelse för barn och ungas behov och rätt att uttrycka sig med olika estetiska verktyg.

 

Kontakta oss om du vill använda kulturpedagogik i din verksamhet.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-06-11
Nyhet

Bäbislek

2020-09-21 Skellefteå Kulturskola bjuder in till lek, sång och utforskande för bäbisar 6 - 18 månader med hemmavarande vuxen. Anmälan krävs!

Läs mer