Handens hus

 • Produktion- och utvecklingsstöd för konstnärer

  2020-05-20

  Kulturnämnden stöttar konstnärer under Coronapandemin.
  Det extra produktions- och utvecklingsstödet ska gå till lokalt anknutna yrkesverksamma konstnärer inom konstens alla former.
  Bidraget är på max 25 000 kr per individ.

  Läs mer
 • Sök bidrag till arrangemang

  2020-05-05

  Kulturföreningar och kulturarrangörer är en viktig del av kulturlivet i Skellefteå. Kulturnämndens bidragsgivning syftar till att stimulera kulturlivet i Skellefteå kommun.

  Läs mer
 • Konstnärer ska bidra till gestaltningen av Skellefteås kulturhus

  2017-05-05

  Skellefteå kommun bjuder in etablerade konstnärer till en upphandling som gäller konstnärlig gestaltning för kulturhuset enligt enprocentsregeln. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö. Den ska även förstärka varumärket och den värdegrund som kulturhuset ska vila på.

  Läs mer
< 1 > 

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: