Handens hus

  • Konstnärer ska bidra till gestaltningen av Skellefteås kulturhus

    2017-05-05

    Skellefteå kommun bjuder in etablerade konstnärer till en upphandling som gäller konstnärlig gestaltning för kulturhuset enligt enprocentsregeln. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö. Den ska även förstärka varumärket och den värdegrund som kulturhuset ska vila på.

    Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: