Målade, diffusa människokroppar i grupp

Meijersamlingen

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer (född 1931) från Kåge, Skellefteå. Konstsamlingen visar Sture Meijers verksamhet som konstnär under sextio år, från tidigt sextiotal till idag. och innehåller allt från oljemålningar, gouacher, teckningar, till skulptur och grafik. Samlingen som uppgår till ca 200 verk är inte statisk utan hängs om vart tredje år, där fördjupningar med olika infallsvinklar och tematik uppnås.

Information med anledning av Coronaviruset (Covid -19)

Med anledning av den ökade smittspridningen som råder i samhället kommer Konsthallarna, Meijersamlingen, Museum Anna Nordlander och Skellefteå museum att stänga för allmänheten på grund av de nya skärpta allmänna råd som gäller i Sverige till och med 24 januari 2021.
Tillsammans igen – naturen och människan
Ny utställning 4 oktober 2020 och framåt

Konsten har alltid arrangerat, tolkat och definierat naturen. I konsten har naturen och landskapet inte endast existerat i fysisk form utan också fått vara ett kulturellt uttryck för att strukturera, representera och symbolisera den tid vi lever i och människans inre.

I Sture Meijers bildvärld finns ett undersökande av naturliga och mänskliga processer i olika tider och rum, naturens egna frihet och återhämtning, människors och djurs rörelse genom inre och yttre landskap, fiktiva eller identifierbara. Meijers landskap kan ses som en metafor för relationen mellan människan och dess innersta väsen men också mellan människan och naturen. Hotet mot naturen och därav även hotet mot människan är ofta närvarande och det är tydligt att Meijer funderat mycket på ekologiska och samhälleliga frågor som berör vår miljö och de klimatförändringar vi står inför.

Utställningen titel Tillsammans igen syftar på den pandemi som råder och hur snabbt den påverkat vårt liv och existens. För bara hundra år sedan sågs naturen som en obegränsad resurs som inte påverkades märkbart av mänsklig påfrestning och på relativt kort tid har människans förhållande till naturen och synen på vår plats i naturen förändrats väsentligt. De senaste årtiondena har det blivit tydligare att den moderna tekniken belastar våra naturresurser och att detta i slutändan kommer att slå tillbaka på oss själva. Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att skapa nya tankesätt och utmana de gamla.

 

  

 

  

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2020-12-21