Museum Anna Nordlander

MAN är en mötesplats med fokus på samtidskonst och genusfrågor. Med konsten som utgångspunkt vill MAN diskutera och reflektera över frågor som rör kön och identitet. Genom utställningar, projekt och ett omfattande pedagogiskt program ställer MAN frågan: Vem får vara människa på vems villkor?

En institution som MAN finns till för att bredda och vidga perspektiven i konstvärlden och i förlängningen samhället.

I museets uppdrag ingår även att problematisera och spegla kvinnors position i konsthistorien. MAN:s konstsamling består av konstverk av kvinnliga, framför allt nordiska, konstnärer men verksamheten arrangerar även tillfälliga utställningar med internationellt spännvidd. 

För mer information om aktuella utställningar, se MANs hemsida:

Museum Anna Nordlander

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2020-05-05