Skellefteå Konsthall

Skellefteå Konsthall har ansvar för Skellefteå kommuns konstverksamhet, som består av fyra huvuddelar: utställningar och program, kommunens konstsamling, konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln och Meijersamlingen.

Målet med vår verksamhet är att medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst och att stödja konstnärligt arbete. Konsthallen är en mötesplats där samtidskonstens mångfald synliggörs och diskuteras. Vår ambition är att väcka intresse och öka förståelse för konst samt främja allas möjlighet till konstupplevelser och inspirera till eget skapande.
Utställningar och gestaltningsuppdrag är det primära, men utrymme finns även för produktion, publikationer och forskning. Skellefteå Konsthall följer statliga rekommendationer för konstnärers ersättningar.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2021-03-11
Nyhet

Projektet Lyssna

I en gemensam läroprocess undersöker Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatför...

Läs mer