Skellefteå Konsthall

Skellefteå Konsthalls mål är att medverka i samhället genom att synliggöra och öka kunskapen om samtidskonst samt stödja konstnärligt arbete.
Ambitionen är att återge den mångfald som samtidskonsten erbjuder framför allt på en nationell nivå.

I Skellefteå Konsthalls verksamhet ingår förutom 3-4 utställningar per år, gestaltningsuppdrag (enprocentregeln), kommunens konstsamling och Meijersamlingen.

Sida

Enprocentsregeln

Sedan 1962 tillämpas enprocentsregeln i Skellefteå kommun. Det betyder att en procent av den projekterade byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation av ...

Läs mer