Skellefteå Konsthall

  • Så fortsätter arbetet med kulturhuset

    2016-10-12

    Projektet Kulturhus Skellefteå drivs målmedvetet vidare efter att White Arkitekter utsågs till vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni i den uppmärksammade arkitekttävlingen. Projektet är nu inne i en genomförandefas där planeringen av kulturhusets innehåll intensifieras och byggprocessen startar.

    Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: