Skellefteå Konsthall

  • Konsten och pandemin - 21 konstnärers berättelser

    2021-01-18

    Kulturlivet har på många sätt utmanats i grunden med anledning av Covid-19. Med i princip alla fysiska träffpunkter, som utställningsrummet eller scenen stängda, och som en konsekvens, en försörjning som uteblev, vad kan en göra då?
    Här kan du ta del av 21 konstnärers individuella reflektioner.

    Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: