Skellefteå Konsthall

Skellefteå Konsthall är i kommunal regi och finns i huvudbyggnaden på Nordanå.

Skellefteå Konsthalls mål är att medverka i samhället genom att synliggöra och öka kunskapen om samtidskonst samt stödja konstnärligt arbete. Ambitionen är att återge den mångfald som samtidskonsten erbjuder.

Konsthistoriska utställningar kan också rymmas inom ramen, om innehåll lyfts och förs i dialog med en samtida kontext. Verksamheten bedrivs framför allt på en nationell nivå men har även en internationell förankring. 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-07-04
Nyhet

# ABSTRACT SPACE - inkluderingsprojekt

I samband med planeringen av Jacob Dahlgrens utställning på Skellefteå Konsthall, 11/2 – 6/5 2018, växte tankarna om ett pedagogiskt konstprojekt fram...

Nyhet

Så fortsätter arbetet med kulturhuset

2016-10-12 Projektet Kulturhus Skellefteå drivs målmedvetet vidare efter att White Arkitekter utsågs till vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni i den up...