Priser Nordanå

Prisuppgifterna avser enbart bokningar av lokaler och grönområde på Nordanå. Fri entré gäller till alla utställningar även Skellefteå museum.

Bokning av uteområde på Nordanå

Grönområdet på Nordanå kostar 200 kr/tim att boka.
Vid större arrangemang gäller offert från kulturenheten.

Bokas via fritidskontoret

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-02