Fakta om fritidsgårdar i Skellefteå

Fritidsgårdarna arbetar för goda relationer mellan ungdomar, men även mellan ungdomar och vuxna. De verkar också för att öka intresset för goda fritidsintressen. Här finner du både spontana och varaktiga aktiviteter, där du deltar efter intresse och behov. Tre av kommunens tio fritidsgårdar ligger i Skellefteå. Övriga gårdar finns i ytterområdenas större centralorter.

Fritidsgårdspersonalen är ett hundratal personer, varav ett tjugotal arbetar heltid. Av de övriga är de flesta timanställda kvällsledare med andra huvudsakliga yrken.
 
Fritidsgårdarna har totalt cirka 1000 medlemmar, varav cirka 450 är flickor. Sammanlagt räknar de runt 53 900 besök per år, varav drygt 22 970 är flickor (43 procent). (2014)
 
Demokrati och en stark social inriktning präglar verksamheten. Gårdarnas medlemmar svarar själva för budget och verksamhet inom givna ramar.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-06-12