Avgifter på fritidsgårdar

För att kunna vara på fritidsgården måste man ha ett medlemskort. Läsåret 2017/18 är kortet gratis. Du hämtar det på din närmaste fritidsgård. Medlemskortet gäller på kommunens alla fritidsgårdar.

Välkommen att skaffa ditt medlemskort på respektive gård.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-03-09