Välkommen till Ursviksskolan F-9

Ursviksskolan ligger i centrala Ursviken nära idrottsplats, ishallen Kopparhallen, fotbollsplan med konstgräs och Folkets hus med bibliotek.

På skolan går drygt 400 barn och elever, från förskoleklass till årskurs 9 med fritidshem integrerat. Lokalerna är nyligen renoverade, eller nybyggda, och väl anpassade till våra verksamheter. Vi har skogen och vattnet på promenadavstånd och skolgården har fina lekytor med många aktivitetsmöjligheter. För de äldre barnen finns caféverksamhet och rastaktiviteter i uppehållsrummet Druvan.

Tillsammans med förskolorna i området arbetar vi gemensamt, i ett F-16 årsperspektiv, för att förbättra alla elevers resultat. Vi arbetar med att utveckla ett formativt förhållningssätt hos elever och pedagoger. Det innebär att göra målen tydliga för eleven, att synliggöra lärandet och återkoppla för utveckling. Det är viktigt att aktivera eleven till att bli sin egen läranderesurs och ägare av sin egen lärprocess.

Årskurs f-5

Årskurs 6-9

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer