Välkommen till Ursviksskolan

Ursviksskolan ligger i centrala Ursviken nära idrottsplats, ishall och den kommunala biblioteksfilialen.

På skolan går drygt 400 barn och elever, från förskoleklass till årskurs 9 med fritidshem integrerat. Lokalerna är nyligen renoverade, eller nybyggda, och väl anpassade till våra verksamheter. Vi har skogen och vattnet på promenadavstånd och skolgården har fina lekytor med många aktivitetsmöjligheter. För de äldre barnen finns caféverksamhet och rastaktiviteter i uppehållsrummet Druvan.

Tillsammans med förskolorna i området arbetar vi gemensamt, i ett 1 -16 årsperspektiv, för att förbättra alla elevers resultat. Vi fokuserar särskilt på utveckling av barns och elevers läsförståelse.

Ursviksskolan erbjuder hockey- och fotboll som elevens val i årskurs 7-9.  


Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor. 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08