Briggen

Briggens fritidshem

På Briggens fritidshem går barn från förskoleklass.

De som jobbar på Briggen är Annica Brännström och Erica Westin Lundström.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-20