Periskopet

Periskopets Fritidshem

På Periskopets fritidshem går barn från åk 3-5.

De som jobbar på Periskopet är Jimmy Jonsson och Malin Larsson.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-21