Skeppet

Skeppets fritidshem

På Skeppets fritidshem går barn från åk 1.

De som jobbar på Skeppet är Daniella Johansson och Markus Björkbom.

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-20